De vrijwilligers van Zwartewaterland Helpt zijn op zoek naar een goed doel voor de editie 2020.

In navolging op de afgelopen editie waarin ruim € 36.000,– is ingezameld – voor Stichting Kind & Brandwond – middels verzoekplaten, sportevenementen, benefietconcerten en andere inzamelacties zijn de vrijwilligers van Zwartewaterland Helpt voor de komende editie op zoek naar een goed doel, welke past binnen de daarvoor opgestelde statuten van de stichting.

De inzamelactie tijdens en rondom de 65 uur durende radiomarathon wordt steeds breder gedragen binnen de Gemeente Zwartewaterland, aldus bestuurslid Patrick de Haan. De Haan; ‘We zien dat er steeds meer (sport)verengingen, plaatselijke middenstand, scholen, bedrijven en donateurs aanhaken om ons – in welke vorm dan ook – te steunen. Dat is hartverwarmend en als we daarvoor wat terug kunnen doen, door de inwoners bijvoorbeeld mee te laten denken in de keuze voor een goed doel zou dat prachtig zijn’.

De penningmeester benadrukt dat het goede doel niet helemaal willekeurig gekozen kan worden. Zo moet het goede doel ‘kind gerelateerd’ zijn, ten goede komen aan een doelgroep in de regio en de stichting of instantie mag geen subsidie ontvangen van de overheid.

Alleen suggesties die aan deze voorwaarden voldoen kunnen tot uiterlijk maandag 15 juni 2020 met een korte motivatie worden ingediend en worden besproken in de komende ledenvergadering. Het bestuur benadrukt dat de uiteindelijke keuze altijd middels stemming van de leden wordt bepaald, zonder dat hierop invloed kan worden uitgeoefend.

Eventuele suggesties voor het goede doel voor de komende editie kunnen verstuurd worden naar bestuur@zwartewaterlandhelpt.nl