Stichting Energy4All is opgericht op 3 april 2006 door Eric Oomen. Omdat de farmaceutische industrie het onderzoek naar een medicijn niet wilde steunen en energiestofwisselingsziekten nog zo onbekend waren besloot hij de stichting op te richten. Dit om goede vriend professor dr. Jan Smeitink te ondersteunen in zijn missie om het medicijn te ontwikkelen.

“De missie van Stichting Energy4All is het verwerven van zo veel mogelijk financiële middelen om het onderzoek naar effectieve behandeling van energiestofwisselingsziekten te versnellen en te bevorderen.”

Vanuit de farmaceutische industrie is relatief weinig belangstelling voor (financiële) ondersteuning van onderzoek naar energiestofwisselingsziekten. Het wordt dan wel een zeldzame ziekte genoemd, toch worden er per week 1 à 2 kinderen geboren met deze ziekte en dat is best veel. Slechts 50% van deze kinderen haalt de leeftijd van 10 jaar. Als de diagnose wordt gesteld is het verschrikkelijk om te horen dat er nog geen enkel medicijn is tegen deze ziekte, maar gelukkig is het onderzoek naar een medicijn al vergevorderd. Daar blijven wij ons voor inzetten.

De hoofddoelstelling van de Stichting Energy4All is het inzamelen van geld om het onderzoek naar een medicijn voor energiestofwisselingsziekten uit te breiden en te versnellen.

Daarnaast hebben ze als doelstellingen het onder de aandacht brengen van energiestofwisselingsziekten in de ruimste zin van het woord en het organiseren van activiteiten voor kinderen met een energiestofwisselingsziekte.

Stichting Energy4All zet zich in om te zorgen dat er zo snel mogelijk een medicijn komt om energiestofwisselingsziekten te stoppen en dat energiestofwisselingsziekten de komende jaren meer bekendheid krijgt in Nederland.

Wilt u weten aan welke onderzoeken Stichting Energy4All heeft bijgedragen, kijk dan op hun website energy4all,nl voor meer informatie.